Изпълнителен директор на
Програма Достъп до Информация

Адвокат на годината за 2008 г.

Номиниран за Човек на годината 2013

Председател на
Комисията за журналистическа етика

Александър Кашъмов е експерт в областта на достъпа до информация и прозрачността на управлението, защита на класифицираната информация, защита на личните данни, свободата на изразяване, правата на човека, защита от дискриминация, противодействие на корупцията, предотвратяването на конфликт на интереси, административна реформа, правосъдие и обществен ред.

През последните 24 години работи като експерт към Програма Достъп до информация (ПДИ), Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Американската агенция за международно развитие, Правна инициатива „Отворено общество”, фондация „Конрад Аденауер”, фондация „Фридрих Ерберт”, AccessInfo Europe, GTZ & Planet, фондация Nicolaas Witsen и др.  

Консултирал е българското правителство, Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви”, правителството на Черна гора, Народното събрание и др. През октомври 2012 по покана на Global Integrity участва като международен експерт в консултиране на представители на над 10 европейски правителства на международната среща проведена в Хърватска, Дубровник, в рамките на OGP Networking Mechanism session on Access, Second OGP European Outreach and Support Meeting.  Член е на Надзорния съвет (Advisory Council) на световния рейтинг на законите за достъп до информация.

Search